Neuro


Neuro binnen de NFM-Methode van B...

Investeringstijd: 0:14 seconden

Het ‘Neuro’-gedeelte staat voor het zenuwstelsel, het orgaanstelsel dat alles in het lichaam aanstuurt, denk hierbij aan spieren, organen, hormonen, en de zintuigen en onze gedachten. Grofweg kun je het zenuwstel in twee ‘onderdelen’ splitsen. Men spreekt van het centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel.
Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Je kunt dit zien als het ‘regelcentrum’ van het lichaam. Hiervandaan werken minstens 60 miljard zenuwcellen samen om het lichaam te besturen. Zo regelen zij de signalen die naar het perifere zenuwstelsel gaan. Het perifere zenuwstelsel wordt gevormd door alle overige zenuwen die informatie doorgeven over onder anderen positie, snelheid, warmte, kou, druk, pijn en ontstekingen.


Spieren


Het zenuwstelsel bestuurt de spieren. Dat wordt gedaan door het sturen van elektrische signalen vanuit de hersenen, via perifere zenuwen (de ‘telefoonkabels’) naar de spieren toe. Door deze commando’s vanuit de hersenen wordt bepaald of een spier moet aanspannen of ontspannen en gaan spieren dus bewegen. De beweging van de spieren zorgt ook weer voor informatie naar de hersenen toe. Er is dus sprake van tweerichtingsverkeer.

Gewrichten


Zoals de spieren informatie teruggeven aan de hersenen, doen ook gewrichten dat. Via sensoren in het kapsel van een gewricht wordt er gemeten wat de positie is van een gewricht en hoe het gewricht beweegt. Dit heet propriocepsis, ookwel ‘positiezin’. Het kan voorkomen dat de propriocepsis verstoord is. Dit is vaak een probleem van de communicatie tussen het zenuwstelsel en aangedane gewricht. Als er een verstoring optreedt, heeft dit ook gevolgen voor hoe de spieren werken. Dit zijn immers de ‘motoren’ van onze gewrichten.

Hormonen


Het zenuwstelsel communiceert met behulp van elektrische stroompjes via de ‘telefoonkabels’ en met hormonen. Grofweg kunnen we zeggen dat hormonen signaalstoffen zijn, die het lichaam aanzetten tot actie (bijvoorbeeld via adrenaline, cortisol, endorfine) of ontspanning (melatonine). Deze hormonen worden gemaakt door klieren, die op hun beurt weer aangestuurd worden vanuit... het zenuwstelsel.